Poděkování

Obec Kostomlaty pod. Milešovkou děkuje:

  • Obci Světec za poskytnutí finančního daru ve výši 50 000 Kč - na zakoupení pomůcek pro ZŠ
  • Obci Ledvice za poskytnutí finančního daru ve výši 3 000 Kč - na zakoupení pomůcek pro ZŠ
  • Obci Bžany za poskytnutí finančního daru ve výši 30 000 Kč - na zakoupení pomůcek pro ZŠ
  • ČEZ a.s. za poskytnutí finančního daru ve výši 300 000 Kč - podpora projektu "SDH Kostomlaty - pořízení vozidla"

Archiv

Poděkování z předchozích let je možné dohledat v archivu.

2022202020192018