Poděkování

Obec Kostomlaty pod. Milešovkou děkuje:

  • Skupině ČEZ - za poskytnutí daru ve výši 100 000,- Kč na akci Podpora výuky v ZŠ a MŠ
  • Skupině ČEZ - za poskytnutí smlouvy o reklamě a propagaci ve výši - 20 000,- Kč na akci Dětský den.
  • Obci SVĚTEC - za poskytnutí finančního daru ve výši - 50 000,- Kč na zakoupení pomůcek pro ZŠ
  • Obci LEDVICE - za poskytnutí finančního daru ve výši - 3 000,- Kč na zakoupení pomůcek pro ZŠ
  • Obci BŽANY - za poskytnutí finančního daru ve výši - 30 000,- Kč na zakoupení pomůcek pro ZŠ

Archiv

Poděkování z předchozích let je možné dohledat v archivu.

2022202020192018