Poděkování

Obec Kostomlaty pod. Milešovkou děkuje:

  • Obci Světec za poskytnutí finančního daru ve výši 50 000,-Kč na zakoupení pomůcek pro ZŠ Kostomlaty.
  • Obci Ledvice za poskytnutí finančního daru ve výši 5 000,-Kč na zakoupení pomůcek pro ZŠ Kostomlaty.
  • Obci Bžany za poskytnutí finančního daru ve výši 30 000,-Kč na zakoupení pomůcek pro ZŠ Kostomlaty.
  • Nadaci ČEZ za poskytnutí finančního daru ve výši 100 000 Kč - podpora projektu "Rozšíření kapacity ZŠ - vybavení nové učebny

Archiv

Poděkování z předchozích let je možné dohledat v archivu.

2022202020192018