Obecní úřad - Zastupitelstvo

Zastupitelstvo se schází podle potřeby, nejméně jedenkrát za 2 měsíce a jedná na základě schváleného jednacího řádu. Zasedání zastupitelstva jsou veřejná, k platnému usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech jeho členů. O průběhu jeho zasedání se pořizuje zápis, jehož součástí je usnesení, které je vyvěšeno na úřední desce a k nahlédnutí na OÚ. Pravomoci vyhrazené zastupitelstvu jsou definovány v §84 a §85 zákona o obcích. Zastupitelstvo rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti obce, v přenesené působnosti jen pokud tak stanoví zákon. Zastupitelstvo vydává obecně závazné vyhlášky, kterými může ukládat povinnosti v samostatné působnosti.

Zastupitelstvo

 1. Starosta
  Oldřich Seifert
 2. Místostarosta
  JUDr. Ing. Petr Martínek
 3. Miroslav Bláha
 4. Petr Bláha
 5. Diana Blahýnková
 6. Ing. Lenka Hyklová
 7. Václav Charamza
 8. Mgr. Eva Potyszová
 9. Antonín Kasal
 10. Jaroslav Hájek
 11. Bc. Jana Albrechtová

Výbor ŽP a stavební:

 1. Předseda
  Miroslav Bláha
 2. Petr Bláha
 3. Oldřich Seifert
 4. JUDr. Ing. Petr Martínek
 5. Antonín Kasal
 6. Václav Charamza
 7. Kateřina Blahýnková

Kontrolní výbor:

 1. Předseda
  Antonín Kasal
 2. Hana Emingerová
 3. Miroslava Fictumová

Školský a sociální výbor:

 1. Předseda
  Diana Blahýnková
 2. Věra Kalivodová
 3. Bc. Jana Albrechtová
 4. Iva Paštiková

Kulturní výbor:

 1. Předseda
  Jaroslav Hájek
 2. Hana Bláhová
 3. Lenka Martínková
 4. Dagmar Vlčková
 5. Ing. Lenka Hyklová
 6. Michaela Kučerová
 7. Bc. Jana Albrechtová
 8. Ladislav Faigl
 9. Hana Emingerová
 10. Emilie Hájek
 11. Dagmar Nimrichterová

Finanční výbor:

 1. Předseda
  Mgr. Eva potyszová
 2. Ing. Lenka Hyklová
 3. Jana Molková