Obecní úřad - Zastupitelstvo

Zastupitelstvo se schází podle potřeby, nejméně jedenkrát za 2 měsíce a jedná na základě schváleného jednacího řádu. Zasedání zastupitelstva jsou veřejná, k platnému usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech jeho členů. O průběhu jeho zasedání se pořizuje zápis, jehož součástí je usnesení, které je vyvěšeno na úřední desce a k nahlédnutí na OÚ. Pravomoci vyhrazené zastupitelstvu jsou definovány v §84 a §85 zákona o obcích. Zastupitelstvo rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti obce, v přenesené působnosti jen pokud tak stanoví zákon. Zastupitelstvo vydává obecně závazné vyhlášky, kterými může ukládat povinnosti v samostatné působnosti.

Zastupitelstvo

 1. Starostka
  Mgr. Eva Krejsková
 2. Místostarosta
  JUDr. Ing. Petr Martínek
 3. Miroslav Bláha
 4. Petr Bláha
 5. Diana Blahýnková
 6. Josef Hulín
 7. Václav Charamza
 8. Věra Kalivodová
 9. Antonín Kasal
 10. Oldřich Seifert
 11. Karel Zikmund

Komise stavební, bytová a ŽP:

 1. Předseda
  Miroslav Bláha
 2. Jaroslav Hájek
 3. Václav Rumplík
 4. Faigl Ladislav
 5. Zikmund Karel
 6. Farták Jiří
 7. Hulín Josef

Kontrolní výbor:

 1. Předseda
  Antonín Kasal
 2. Hana Emingerová
 3. Miroslava Fictumová
 4. P. Bláha
 5. L. Novák

Komise sociální:

 1. Předseda
  Věra Kalivodová
 2. Helena Brejchová
 3. Iva Paštiková

Komise kulturní, školská a sportovní:

 1. Předseda
  Oldřich Seifert
 2. Petr Bláha
 3. Hana Bláhová
 4. Ladislav Faigl
 5. Lenka Martínková
 6. Věra Kalivodová
 7. Diana Blahýnková
 8. Vlčková Dagmar
 9. p. Rapavý

Komise k projednávání přestupků:

 1. Předseda
  JUDr. Ing. Petr Martínek
 2. Eva Potyszová
 3. Dagmar Vlčková

Finanční výbor:

 1. Předseda
  p. Charamza
 2. p. Molková
 3. p. Mitterwald